اخبار

1395/05/20
هزینه های شرکت در چهارمین همیش ملی علوم و مهندسی جداسازی به شرح زیر است.


قبل از واریز هزینه ها به نکات زیر توجه نمایید افرادی که مقاله ای در این همایش نداشته و داوطلب حضور در همایش و و بهره مندی از برنامه ها و مزایای آن باشند، می بایست به صورت ثبت نام بدون مقاله در کنفرانس ثبت نام نمایند. برای این شرکت کنندگان گواهی حضور و شرکت در همایش صادر گردیده و ملزومات کنفرانس نیز به ایشان ارائه خواهد شد. واریز هزینه ثبت نام می بایست پس از پذیرش مقاله از سوی داوران انجام گیرد و قبل از پذیرش مقاله نیازی به واریز وجه نمی باشد. راهنمای پرداخت هزینه ها به شرح زیر است ( مبلغ به تومان):

 
1-  دانشجویان (با ارائه کپی کارت دانشجویی) 200000
2- اعضای هیات علمی 250000
3- سایرین ( شرکت کنندگان آزاد) 300000
4-  هزینه مقاله دوم به بعد ( به ازای هر مقاله اضافی)  100000
5-  هزینه صدور گواهی مجدد ( عیناً مانند گواهی اولی و بدون جابجایی اسامی)  20000
6-  هزینه خرید لوح فشرده متن کامل مقالات کنگره بصورت مازاد  20000


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !