اخبار

1396/02/06
با عنایت به درخواست های مکرر پژوهشگران گرامی و دانشجویان عزیز...


با عنایت به درخواست های مکرر پژوهشگران گرامی و دانشجویان عزیز طی برگزاری جلسه ای توسط اعضای دبیرخانه چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی جداسازی مقرر گردید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 1396/02/18 تمدید گردد. لذا پژوهشگران تا این تاریخ فرصت دارند مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !